Budżet Obywatelski Gminy i Miasta Żuromin na 2023 rok

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin. Weź udział i zdecyduj, które projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  22.07.2022 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  25.07.2022 00:00
  20.09.2022 00:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  20.09.2022 00:01
  06.10.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  07.10.2022 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  11.10.2022 00:00
  24.10.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  08.11.2022 12:40

Szanowni Mieszkańcy

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin

To kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie. Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić własność Gminy i Miasta Żuromin lub Gmina i Miasto musi posiadać prawo dysponowania nieruchomością. Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosi 0,5% wydatków Gminy i Miasta Żuromin zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Warto aktywnie uczestniczyć w Budżecie Obywatelskim

Udział w Budżecie Obywatelskim daje możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań, które będą służyć mieszkańcom lokalnej społeczności. Głosując w ramach Budżetu Obywatelskiego można doprowadzić do realizacji projektów, mających realny wpływ na nasze życie

Trzy
powody

Powodów do zaangażowania się w Budżet Obywatelski jest o wiele więcej. To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego im brakuje i nad czym trzeba popracować. Liczymy na zaangażowanie mieszkańców naszej społeczności do bezpośredniego współdecydowania o przyszłorocznych inwestycjach.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 22.07.2022 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 25.07.2022 00:00
  20.09.2022 00:00
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 20.09.2022 00:01
  06.10.2022 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 07.10.2022 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 11.10.2022 00:00
  24.10.2022 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 08.11.2022 12:40

Zgłoszone projekty